from http://www.energeia.nl/preview/1468-Opluchting-overheerst-na-publicatie-Europ...

"Die derivatenhandel is voor veel energiebedrijven een belangrijk instrument voor het afdekken van de fysieke handel. Energiehandel gaat voor een groot deel om spul wat uiteindelijk gewoon geleverd moet worden: gas, stroom en CO2-rechten bijvoorbeeld. Maar de derivatenhandel wordt door sommige spelers, binnen en buiten de energiehandel, gebruikt als speculatie-instrument, waarbij de werkelijke levering van een product niet meer relevant of zelfs ongewenst is. Het is deze laatste handelsvorm waar de Europese Commissie de uitwassen van wil bestrijden, maar de energiesector vreesde dat de eerstegenoemde daar onder zou lijden, met beschadigde marktwerking tot gevolg.

 

Voor zover Marbus kan overzien lijkt de Commissie het onderscheid tussen bovengenoemde twee handelsvormen te beschermen. De laatste vorm wordt aangepakt, de eerste wordt ontzien. Dat tot grote opluchting van de sector. "Wat dat betreft zijn wij erg positief", aldus Marbus. De
Europese branchevereniging Eurelectric lijkt dezelfde mening toegedaan. "De erkenning van de Europese Commissie dat er geen rechtvaardigheid huist in het herdefiniëren van de grenzen tussen fysieke en financiële energiemarkten wordt verwelkomd", staat in een gezamenlijk persbericht van Eurelectric, Eurogas en de European Federation of Energy Traders (Efet)."

25 Oct 2011 - 4:43
# lastedited 17 Mar 2013
You are seeing a selection of all entries on this page. See all there are.