http://www.energie-nederland.nl/wp-content/uploads/2011/09/Position-Paper-Eva...

 

For the last part, I have a quote from the paper:

 

"Er lijkt een ontwikkeling gaande, zowel Europees als nationaal, om de uitvoering van publieke
doelen, die invloed hebben op de relatie leverancier/klant 'op te dragen' aan de netbeheerders ,
omdat deze meer als een verlengde arm van de overheid kunnen worden beschouwd en de
kosten ook eenvoudiger kunnen worden doorgeleid naar burgers, terwijl zij daarmee op een terrein kunnen komen dat niet tot de taken van de netbeheerders behoort.


Destijds is zeer weloverwogen ingevoerd dat er onafhankelijke netbeheerders moesten
komen die, geheel onafhankelijk van de productie en levering van energie en exclusief,
zorgdragen voor het beheer van netten en transport/distributie van gas en elektriciteit in Nederland (een wettelijk verklaarde monopolistische publieke taak). Dit om de energiemarkt te ondersteunen (en niet te verstoren) en om de kosten voor de consument zo laag mogelijk te houden. Kennelijk borgen de Elektriciteits- en Gaswet onvoldoende dat de netbeheerders zich uitsluitend met deze activiteiten bezighouden en geen andere kostenveroorzakende en risicovolle activiteiten in binnen- en buitenland ondernemen.


Wij vinden dit een belangrijk aandachtspunt voor de overheid gezien de grote ontwikkelingen die op de energiesector afkomen, zoals de smart grids en het elektrisch vervoer."

28 Sep 2011 - 6:20
# lastedited 17 Mar 2013
You are seeing a selection of all entries on this page. See all there are.