Op 5 september heeft de coöperatie Zeenergie namens de opstellers, die zich verenigd hebben in het consortium INZET, een aanvraag ingediend in het kader van de subsidieregeling Intelligente Netten van het ministerie EL&I.

(...)

Het consortium heeft grote ambities. In de eerste vier jaren wil het consortium 50% van de 10.000 huishoudens en circa 1.000 bedrijven verleiden tot aansluiten op het intelligente netwerk. Productie en opslag zijn de technische uitdagingen van dit project. Maar minstens
zo belangrijk is het dat consumenten bereid zijn om mee te werken aan deze nieuwe vorm van energielevering. Die levering wordt namelijk mede in balans gebracht door het beïnvloeden van de vraag naar energie. Niet op elk moment elk apparaat aan kunnen zetten wordt de praktijk!
Hoe gaat dat uitpakken en bevallen? Dit zal zorgvuldig worden onderzocht in dit project.

Consumenten zullen daarom ook beloond worden voor hun medewerking aan dit project. Dit zullen ze terugzien in de vorm van een lagere energierekening. Naar verwachting zal 50% van de energievraag bij huishoudens en 33% bij bedrijven op den duur stuurbaar zijn. Via de
coöperatie Zeenergie kunnen de consumenten ook zelf duurzame energie gaan produceren met zonnepanelen en windmolens. De consument wordt daarmee prosument.

http://www.zeenergie.nl/default.asp?PageID=2

14 Sep 2011 - 14:43
# lastedited 17 Mar 2013
You are seeing a selection of all entries on this page. See all there are.