Energeia.nl summarizes: 

"Het profiel van een sector is volgens AWT bepalend voor de kansen die Europees beleid de sector biedt. Duidelijk mag zijn dat profiel 1 het meest en profiel 4 het minst aantrekkelijk. De negen topsectoren zijn Energie, Water, Voedsel, Tuinbouw, High tech, Life sciences, Chemie,
Logistiek en Creatieve industrie. Geen van deze sectoren valt volgens AWT binnen profiel 4, en zes van de negen sectoren passen volgens AWT bij profiel 1. Energie en Life Sciences hebben profiel 2 gekregen, de Creatieve Industrie valt als enige binnen profiel 3.

De zwakke innovatieve bedrijvigheid maakt het in het geval van de energiesector lastiger om te profiteren van Europees beleid, schrijft AWT: "In vergelijking met sectoren met zowel een sterke kennisbasis als sterke innovatieve bedrijvigheid is de aantrekkingskracht voor infrastructuur en onderzoekers hier minder door het ontbreken van innovatieve bedrijvigheid. De deelname vanuit de private sector aan infrastructuur- en onderzoeksprojecten is hier dan ook beperkt. Voor onderzoekers zijn er minder mogelijkheden om door te groeien naar het bedrijfsleven (minder publiek-private mobiliteit) en dat maakt Nederland minder aantrekkelijk om te blijven.""

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/rappo...

01 Sep 2011 - 14:04
# lastedited 17 Mar 2013
You are seeing a selection of all entries on this page. See all there are.