http://www.energeia.nl/preview/1397-Netbeheerders-straks-tch-vrijgesteld-van-...

"Gemeentes heffen verschillende vormen van precario, een belasting voor gebruik van openbaar terrein binnen de gemeentegrenzen. Kabelprecario is daar een voorbeeld van, hoewel niet alle gemeentes deze variant hebben ingevoerd in hun boeken. Sterker: een meerderheid van de Nederlandse gemeentes int geen precariobelasting bij nutsbedrijven. Ongeveer veertig gemeentes, groot en klein en verspreid door het land, doen dat wel. 

Die willekeur maakte de belasting ongewenst. Een netbedrijf rekent die kosten namelijk door naar al zijn afnemers. Die afnemers draaien dus indirect op voor de voorzieningen van slechts een paar gemeentes uit het netwerkgebied van hun netbeheerders, zonder dat daar democratische inspraak tegenover staat. "

15 Jul 2011 - 1:25
# lastedited 17 Mar 2013
You are seeing a selection of all entries on this page. See all there are.