• verlenging van de termijn voor gascontracten van vier naar zes jaar vooruit
  • spread contracts, te beginnen met een time spread (ook wel calendar spread genoemd). Bij een timespread koopt een handelaar een future, en vérkoopt hij tegelijkertijd een future met een eerdere afloopdatum, bijvoorbeeld met een week of een maand verschil. Op deze manier kan gebruik gemaakt worden van het verwachte verschil in volatiliteit tussen de twee contracten -waarbij de gewenste situatie is dat het verder weg gelegen contract een lagere volatiliteit heeft.
  • Daarnaast is APX-Endex sinds vrijdag gestart met een nieuwe methode om tussentijds en aan het eind van de handelsdag settlement prices vast te stellen voor termijncontracten.
  • marktkoppeling in Noordwest-Europa

http://www.energeia.nl/preview/1390-APX-Endex-brengt-nieuwe-producten-op-de-m...

06 Jul 2011 - 3:31
# lastedited 17 Mar 2013
You are seeing a selection of all entries on this page. See all there are.