http://www.energeia.nl/preview/1382-Langjarig-consistent-energiebeleid-voor-h...

"De maatregel voorziet erin leveranciers van elektriciteit te
verplichten een bepaald aandeel van deze stroom duurzaam in te kopen.
Niet via het stelsel van garanties van oorsprong waarmee nu al aan
consumenten groene stroom uit bijvoorbeeld Scandinavië wordt verkocht,
maar via een nieuw certificatenstelsel: producenten in Nederland
krijgen een nieuw leveranciersverplichtingscertificaat per groen
geproduceerde megawattuur, die vanwege de verplichting waarde krijgt."

27 Jun 2011 - 3:28
#
You are seeing a selection of all entries on this page. See all there are.